Kan de AIVD zomaar telefoons aftappen?

Het aftappen van telefoonlijnen is één van de bijzondere inlichtingenmiddelen die de AIVD ter beschikking heeft. Deze bijzondere inlichtingenmiddelen maken inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en worden daarom pas na een zorgvuldige afweging ingezet.

De inzet van het middel moet in verhouding staan tot de ernst van de zaak én het moet niet goed mogelijk zijn de gegevens op een minder ingrijpende wijze te verkrijgen. De noodzakelijkheid moet gemotiveerd aangetoond worden. Ook moet de inzet gericht zijn op het doel dat wij ermee willen bereiken.

Voor het aftappen van telefoongesprekken geldt dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijk toestemming moet geven. Die toestemming wordt getoetst door de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden.