Documenten - AIVD en privacy

10 documenten over AIVD en privacy

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Volgt de AIVD het privéleven van beroemde personen?

De AIVD onderzoekt dreigingen tegen publieke figuren. Het privéleven van een persoon is daarbij niet relevant.

Vraag en antwoord

Diverse besluiten en regelingen naar aanleiding van inwerkingtreding Wiv 2017

Publicatie van besluit van de ministers van BZK en Defensie ten aanzien van beleidsregels mbt de Wiv 2017 over uitwisselen van ...

Kamerstuk | 26-04-2018

Is de AIVD geïnteresseerd in mijn medische gegevens?

De AIVD mag alleen gericht medische gegevens van een persoon verzamelen als dat onvermijdelijk is om een dreiging goed te kunnen ...

Vraag en antwoord

Verzamelen jullie ook gegevens van onschuldige burgers?

Gegevens die niet relevant blijken te zijn, moeten zo snel mogelijk vernietigd worden.

Vraag en antwoord

CTIVD-rapport nr 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten

De ministers van BZK en Defensie hebben met hun brief van 28 maart 2017 het toezichtsrapport over de inzet van bijzondere ...

Rapport | 30-03-2017

Hoe gaat de AIVD bij een veiligheidsonderzoek om met mijn privacy?

Hoe gaat de AIVD bij een veiligheidsonderzoek om met mijn privacy?

Vraag en antwoord

Houdt de AIVD in de gaten wie er op zijn website komt?

De AIVD-website is alleen een instrument van de afdeling Communicatie van de AIVD, die onder meer de pers- en ...

Vraag en antwoord

Zijn de archieven van de AIVD toegankelijk voor historisch onderzoek?

Nee. De AIVD-archieven bevatten gegevens die bij openbaarmaking schade kunnen berokkenen aan personen, organisaties, de ...

Vraag en antwoord

Welke middelen staan de AIVD ter beschikking?

De AIVD beschikt over een aantal middelen, ook wel bijzondere bevoegdheden genoemd, die kunnen worden gebruikt om onderzoek te ...

Vraag en antwoord

Wat is er zo geheim aan de AIVD?

De AIVD heeft als stelregel: open waar het kan, gesloten waar het moet. Veel kan in openheid besproken worden, maar soms is ...

Vraag en antwoord