Kamerbrief over heimelijke politieke beïnvloeding en digitale aanvallen

Kamerbrief over beïnvloeding van de publieke opinie door andere landen. De brief is een toezegging van de regering aan Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) over dit onderwerp.

Russische desinformatie over MH17

In de brief staat dat Rusland digitale middelen inzet voor beïnvloeding van besluitvormingsprocessen, beeldvorming en de publieke opinie. Ook in Nederland zijn er dossiers en (politieke) processen die voor Rusland van belang zijn en waarbij beïnvloeding en manipulatie een voorstelbare dreiging zijn, bijvoorbeeld het MH-17 proces.

In het is verleden een gefingeerde website in Rusland waargenomen. De website wekte de indruk een officiële Nederlandse overheidssite te zijn. De vervalste website bevatte onder meer desinformatie over MH17.