Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2023

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN 2023) wordt uitgebracht door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). De publicatie gaat in op de digitale dreiging voor Nederland, de belangen die hierdoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en de risico's voor de nationale veiligheid.

De digitale dreiging is onverminderd groot en verandert voortdurend. In het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 wordt gewaarschuwd het onverwachte te verwachten en de beveiliging daarop in te richten

De AIVD is een van de partners die inhoudelijk heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het CSBN 2023.

CSBN 2022 downloaden

Download deze publicatie als PDF-bestand op de NCTV-website.