Documenten - Cyberdreiging

22 publicaties over Cyberdreiging

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wat doet de AIVD om spionage tegen te gaan?

Contraspionage is een belangrijke activiteit van de AIVD. Als de dienst een vorm van spionage onderkent, kan dit leiden tot...

Vraag en antwoord

Waarom is Nederland aantrekkelijk voor spionage?

Nederland en Nederlandse burgers zijn om verschillende redenen een ‘aantrekkelijk doelwit’ voor buitenlandse...

Vraag en antwoord

Is spionage niet iets van de Koude Oorlog?

Spionage behoort bepaald niet tot het verleden. Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt nogal eens gedacht dat de dreiging...

Vraag en antwoord

Wat is spionage?

De AIVD constateert dat diverse buitenlandse inlichtingendiensten en overheden in Nederland heimelijk actief zijn met als doel...

Vraag en antwoord

Kamerbrief implementatie werkprogramma NCSS 2

Dit is een kamerbrief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014

Kamerbrief over de Joint Sigint Cyber Unit

Kamerbrief van de Ministers Hennis-Plasschaert (Defensie) en Plasterk (BZK over de Joint Sigint Cyber Unit.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-07-2014

Kamerstuk: Verslag van een algemeen overleg over digititale oorlogvoering

Op 26 maart 2014 hebben de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2014

Jaarverslag AIVD 2013

In het jaarverslag van 2013 staat dat het aantal jihadstrijders dat vanuit Nederland naar Syrië vertrekt nog steeds groeit. Een...

Jaarverslag | 24-04-2014

Kabinetsreactie rapport Dessens en aanbieding CTIVD-rapport gegevensverwerking

Op dinsdag 11 maart zijn zowel de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Dessens (wetsevaluatie Wiv 2002) als het...

Publicatie | 11-03-2014

Kamervragen over berichtgeving in Der Spiegel over 1,8 miljoen metadata van telefoonverkeer

Op 10 februarie hebben de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie de voorgelegde vragen van de...

Kamerstuk | 10-02-2014