Offensief cyberprogramma, een ideaal businessmodel voor staten

Steeds meer staten hebben een offensief cyberprogramma om te spioneren, saboteren of zich te bemoeien met andere landen. Dit schrijft de AIVD in een vandaag verschenen publicatie die aansluit op het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 dat onlangs is verschenen.

Inzet cyberaanvallen steeds aantrekkelijker

De inzet van digitale aanvallen wordt steeds aantrekkelijker voor landen. De kosten en de afbreukrisico’s van dergelijke aanvallen zijn laag, terwijl de reikwijdte en de opbrengsten enorm zijn.

Met deze aanvallen streven staten bepaalde politieke, economische en financiële doelen na. Aan de hand van enkele geanonimiseerde voorbeelden illustreert de publicatie hoe digitale aanvallen bijdragen aan de realisatie van dergelijke doelen.

Een offensief cyberprogramma vormt hiermee een ideaal businessmodel voor staten. Doordat de digitale aanvallen van staten steeds professioneler en anoniemer worden, is het moeilijker te achterhalen wie achter een aanval zit. Hierdoor neemt de bereidheid van landen om digitale aanvallen uit te voeren toe en zal de komende jaren het aantal staten met een offensief cyberprogramma naar verwachting verder stijgen.

Nederland is een aantrekkelijk doelwit

Statelijke digitale aanvallen zijn het ongeautoriseerd en vaak heimelijk toegang verkrijgen tot digitale systemen in een andere staat. Deze aanvallen worden onderverdeeld in digitale spionage, digitale sabotage en digitale beïnvloeding.

Nederland is een gekend en aantrekkelijk doelwit van staten met een offensief cyberprogramma. Wij hebben een hoogwaardige kenniseconomie met een uitstekende (digitale) infrastructuur,  nemen actief deel in diverse internationale gremia en huisvesten verscheidene internationale bedrijven en organisaties.

De AIVD vindt het onwenselijk dat Nederland afhankelijk is of wordt van ICT-producten en -diensten uit staten met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland. Dergelijke producten kunnen bijvoorbeeld zijn voorzien van digitale ‘achterdeuren’. Hiermee kan eenvoudig en anoniem de toegang tot gevoelige informatie of vitale processen in Nederland verkregen worden.

Wat doet de AIVD tegen deze dreiging?

Digitale veiligheid is essentieel voor het functioneren van onze maatschappij. De AIVD investeert in zijn onderzoekscapaciteit om de dreiging van staten met een offensief cyberprogramma al in een vroeg stadium te kunnen herkennen, duiden en waar mogelijk weg te nemen. Zo kan de AIVD assisteren bij de detectie en mitigatie van dergelijke aanvallen bij bedrijven en overheden.

Ook informeren wij slachtoffers van digitale aanvallen en geven wij bewustwordingspresentaties aan mogelijke slachtoffers. Deze publicatie ondersteunt onze bewustwordingspresentaties.

Daarnaast  verstrekken wij informatiebeveiligingsadvies op maat aan de Nederlandse overheid en vitale bedrijven. Dat doen wij natuurlijk niet alleen, maar in nauwe samenwerking met nationale partners zoals de MIVD en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC). Zo verhogen we samen de weerstand tegen statelijke digitale aanvallen en beperken of voorkomen we de (digitale) schade.

Lees de publicatie 'Offensief cyberprogramma, een ideaal businessmodel voor staten'.