Waarom is Nederland aantrekkelijk voor spionage?

Nederland en Nederlandse burgers zijn om verschillende redenen een ‘aantrekkelijk doelwit’ voor buitenlandse inlichtingendiensten. Nederland is bijvoorbeeld lid van belangrijke internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie en de NAVO.

Ook aanwezigheid van migranten is interessant voor andere landen

Ook de vestiging van een groot aantal internationale organisaties in Nederland geeft hiertoe aanleiding. Daarnaast heeft Nederland een hoogontwikkelde kenniseconomie, waar voortdurend technologische innovatie plaatsvindt. De open economie en de Nederlandse handelsgeest vormen voor buitenlandse inlichtingendiensten gunstige randvoorwaarden bij het vervullen van hun operationele agenda.

Ook de aanwezigheid van grote groepen migranten trekt ongewenste buitenlandse inlichtingenactiviteit aan. Migranten kunnen op heimelijke wijze worden beïnvloed of gecontroleerd door het land van herkomst. Ook kan een beroep worden gedaan op migranten om medewerking te verlenen aan ongeoorloofde inlichtingenactiviteiten.