Besluit over regels over DNA-onderzoek door de AIVD

Besluit waarin wordt vastgelegd hoe de AIVD DNA-materiaal mag gebruiken in zijn onderzoeken.

Voor identificatie en verificatie

Een DNA-profiel mag door de AIVD voor twee doeleinden gebruikt worden: identificatie en verificatie.

Bij identificatie gaat het om het vaststellen van de nog onbekende identiteit van een target. Het verzamelde DNA-profiel wordt vergeleken met DNA-materiaal uit bestaande databanken om de persoon te identificeren.

Bij verificatie (ook wel: toekomstige identificatie) is bij ons bekend welke identiteit bij een door de dienst opgesteld en bewaard DNA-profiel behoort en wordt het DNA-profiel gebruikt om te verifiëren of een bepaald target degene is van wie men vermoedt wie het is, van wie door anderen wordt gesteld dat het een bepaalde persoon is of waarvan onbekend is wie het is.