CTIVD-rapport nr 42 over gebruik van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen-­ en Veiligheidsdiensten (verder: de Commissie) heeft onderzocht hoe de AIVD biologisch forensisch onderzoek toepast.

DNA en vingersporen

Biologisch forensisch onderzoek is het verrichten van onderzoek naar lichamelijke kenmerken en daarbij in het bijzonder naar lichaamseigen materiaal. Voorbeelden hiervan zijn DNA-­onderzoek en vingersporenonderzoek.