Visuele toelichting bij Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2 (DBSA 2)

Andere landen, waaronder Rusland en China, bedreigen in toenemende mate en op verschillende manieren de nationale veiligheid. De visuele toelichting (infographic) bij het tweede Dreigingsbeeld statelijke actoren (DBSA 2) geeft inzicht in welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren.