Inzageverzoek Stichting Opstand

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie over 'Stichting Opstand', aanwezig in de systemen van de AIVD.

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 kan de AIVD gegevens verstrekken, zolang deze niets prijsgeven over de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die juridische reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn daarom 'gewit' of niet verstrekt.

De AIVD publiceert op de AIVD-website niet automatisch alle documenten die wel aan de aanvrager werden verstrekt. Wanneer een document persoonsinformatie bevat, maken wij een afweging tussen het publiceren van het document en de privacy van betrokkenen. De uitkomst van die afweging kan per situatie verschillen. Wanneer stukken niet gepubliceerd worden (maar dus wel verstrekt zijn), vermelden wij dat.

Aan de aanvrager van dit inzageverzoek zijn de curricula vitae van twee betrokkenen verstrekt. Deze ontbreken in de documenten op de website van de AIVD.