Is anti-institutioneel extremisme een onderdeel van rechts-extremisme?

Nee, het anti-institutioneel extremisme is geen onderdeel van rechts-extremisme, of andersom. Hoewel er raakvlakken zijn tussen de twee bewegingen, zijn anti-institutioneel extremisten niet per definitie antisemitisch en beschouwen zij het 'witte ras' niet als superieur.

De bewegingen raken elkaar omdat maatschappelijke problemen, zoals de hogere energieprijzen, immigratie of het tekort aan woningen, zowel door anti-institutioneel extremisten als rechts-extremisten wordt geweten aan het beleid van de overheid en instituties. 

Het narratief over een 'kwaadaardige elite' laat zich bovendien makkelijk aanpassen aan actuele ontwikkelingen; dit leidt ertoe dat verschillende groeperingen kunnen aanhaken wanneer een specifiek thema aansluit bij hun overtuigingen. 

Het standpunt dat structureel voor onderlinge verbinding zorgt, is de groeiende afkeer van de overheid en instituties, en het geloof in een complot van een machtige elite die op de achtergrond aan de touwtjes trekt en de dienst uitmaakt.

Lees meer over de verschillen tussen anti-institutioneel extremisten en rechts-extremisten.

Meer weten over dit onderwerp?

Download de AIVD-publicatie: Anti-institutioneel extremisme in Nederland: een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde?

Of ga terug naar de overzichtspagina van dit aandachtsgebied: Extremisme.