Ben ik als communicatieaanbieder verplicht om gegevens te verstrekken?

Ja. Communicatieaanbieders zijn verplicht om de gegevens te verstrekken die de AIVD en MIVD hebben opgevraagd op basis van artikel 52 of artikel 54-56 (Wiv 2017). Het niet voldoen aan een opdracht tot medewerking is strafbaar gesteld in artikel 143 van de Wiv 2017.