Moet ik als communicatieaanbieder meewerken aan een opdracht tot afluisteren of aftappen?

Ja. Als communicatieaanbieders bent u verplicht om medewerking te verlenen aan de uitoefening van de bevoegdheid die de AIVD en MIVD van u verlangt op basis van artikel 53 (Wiv 2017). Niet meewerken aan een opdracht tot medewerking is strafbaar gesteld in artikel 143 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.