AIVD-publicatie: Aanvallen op het stemgeheim via elektromagnetische effecten

Deze publicatie beschrijft de uitkomsten van een onderzoek dat door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is uitgevoerd naar het stralingsgedrag van stemmachines van twee fabrikanten.

Doel van het onderzoek is aanvallen te identificeren die het stemgeheim van individuele kiezers opheffen. Voor de Sdu NewVote machine zijn twee eenvoudig uit te voeren aanvallen op het stemgeheim gevonden. De Nedap/Groenendaal stemmachines blijken beter bestand tegen aanvallen via elektromagnetische effecten, zij het met enkele eenvoudige modificaties.

Zie ook