Baseline Security Product Assessment (BSPA)

Het Baseline Security Product Assessment-schema (BSPA-schema) is een instrument dat de AIVD heeft ontwikkeld om in korte tijd en tegen beperkte kosten inzicht te geven in de beveiligingswaarde van commerciële ICT-beveiligingsproducten.

Hiermee kan een overheidsorganisatie een meer onderbouwde afweging maken of deze producten toepasbaar zijn in een informatiehuishouding op BBN1 of BBN2 niveau van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).