Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN 2022)

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN 2022) wordt uitgebracht door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC). De publicatie gaat in op de digitale dreiging voor Nederland, de belangen die hierdoor kunnen worden aangetast, de weerbaarheid en de risico's voor de nationale veiligheid.

Het CSBN 2022 beschrijft onder meer de toename van de digitale dreiging. Ondanks de inspanningen om de weerbaarheid hiertegen te verhogen, neemt de dreiging juist sneller toe. Ook is er sprake van scheefgroei die het risico op ontwrichting van onze samenleving vergroot. 

De AIVD is een van de partners die inhoudelijk heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het CSBN 2022.

CSBN 2022 downloaden

Download deze publicatie en de bijbehorende infographic als PDF-bestand op de NCTV-website.