24 gemeenten gaan over van stemmachine naar potlood

Van de 35 gemeenten die tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen gebruik zouden maken van Sdu-stemmachines, stemmen 24 gemeenten met potlood en 11 gemeenten met Nedap machines.

Het eerder aan de Tweede Kamer gemelde probleem bij drie typen Nedap-machines (in totaal ongeveer 8.000 stuks) – de machines gaven een onderscheidend signaal af bij het gebruik van diakritische tekens – is opgelost. Dat blijkt uit testen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het vierde type Nedap-machine, dat nog niet eerder was getest, blijkt een sterkere straling af te geven. Dit probleem is niet meer op tijd te verhelpen. Nedap zal de machines van het type ES3A1 (270 in totaal) vervangen door exemplaren van andere typen.

Dit schrijft minister Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. Alle gemeenten die het betreft zijn inmiddels door het ministerie van BZK geïnformeerd.

Begin deze week heeft minister Nicolaï de Tweede Kamer gemeld de goedkeuring van de Sdu-machines in te trekken. Daardoor kunnen zij op 22 november niet gebruikt worden. Uit het onderzoek van de AIVD bleek dat de Sdu-machine dermate sterke straling en signalen afgeven dat met elektronische apparatuur tot op tientallen meters afstand het stemgedrag van de kiezer kan worden gelezen

Van de 35 gemeenten die de Sdu-machines zouden gebruiken, hebben 10 gemeenten zelf besloten met potlood te gaan stemmen. De 430 extra stemmachines die Nedap kan leveren, zijn niet afdoende om de resterende 25 gemeenten van stemmachines te voorzien. 14 van deze gemeenten zullen dus met potlood moeten stemmen.

Met de 35 gemeenten is zeer intensief contact. Daarvoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een projectgroep opgezet. Voor elke gemeente is een accountmanager beschikbaar. Inmiddels heeft het ministerie van BZK de benodigde stemhokjes, stembussen, (rode) potloden en papieren stembiljetten besteld. Met alle leveranciers zijn strikte afspraken gemaakt om te verzekeren dat er tijdig wordt geleverd zodat, in de gemeenten die met stembiljetten stemmen de verkiezing goed kan verlopen

Hieronder is een overzicht opgenomen waaruit blijkt hoe de Sdu-gemeenten gaan stemmen op 22 november 2006:

Papieren stembiljet

Aalsmeer

Amsterdam

Beemster

Bernheze

Culemborg

Drimmelen

Franekeradeel

Geertruidenberg

Heiloo

Hilvarenbeek

Leiderdorp

Meijel

Moordrecht

Nederlek

Reeuwijk

Sevenum

Tholen

Uden

Uithoorn

Veere

Vlieland

Vlist

Waalre

IJsselstijn

Nedap-machines

Alphen aan de Rijn

Ambt Montfort

Amstelveen

Eindhoven

Goes

Gorinchem

Hoogezand-Sappemeer

Ridderkerk

Roerdalen

Schiedam

Tilburg