AIVD adviseert over beveiliging toegangspassen en Rijkspas

In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt de AIVD in hoeverre de kraak van de Mifare Classic-chip de toegangsbeveiliging binnen de overheid schaadt en of technische aanvullende maatregelen een oplossing kunnen bieden.

Daarnaast adviseert de AIVD minister Ter Horst over de te nemen beveiligingsmaatregelen voor de nieuwe Rijkspas.

De AIVD heeft verschillende taken, die omschreven staan in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002). Behalve het verrichten van onderzoek naar mogelijke dreigingen voor de staatsveiligheid en democratische rechtsorde, heeft de AIVD ook een veiligheidsbevorderende taak. In dit kader adviseert het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) als onderdeel van de AIVD de Nederlandse overheid over de beveiliging van bijzondere informatie en ICT-systemen, zodat vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd is.