BSPA geëvalueerde producten

Onderstaande beveiligingsproducten zijn met goed gevolg langs een geformaliseerde methode beoordeeld door een laboratorium en gevalideerd volgens het Baseline Security Product Assessment schema.

Het hoofddoel van een BSPA-beoordeling is informatie te geven over de beveiligingswaarde van een product zodat de gebruikersorganisatie beter kan nagaan of het product in een BIO BBN1- of BBN2-omgeving past.

Dit kan het risicomanagement van de gebruikersorganisatie makkelijker maken.

Geëvalueerde producten

Geëvalueerd product

Ontwikkelaar/ Vendor

Versie

Datum (certifcering)

Virtual Data Lake Roseman Labs

Portal: v2.2.0
Cranmera: v1.8.0
Crandas: v1.8.0
VDL: v1.8.0

Download inzetadvies

Producten worden in de loop van de tijd geüpdatet en gepatched. Het is aan de gebruiker om middels een risicomanagementproces te besluiten om hetzij de geëvalueerde versie te blijven gebruiken hetzij de nieuwe versie. In dit laatste geval wordt door de Unit Weerbaarheid aanbevolen de nieuwe versie onder het BSPA schema te laten evalueren.

De AIVD is als toezichthouder op BSPA geenszins inhoudelijk betrokken bij de inhoudelijke beoordeling door het laboratorium.

  • Disclaimer I: Validatie garandeert niet dat het geëvalueerde product volledig vrij is van fouten of kwetsbaarheden.
  • Disclaimer II: Validatie geldt alleen voor de versie van het product dat geëvalueerd is.

Evaluatie laboratoria

Om evaluaties onder het Baseline Security Product Assessment schema goed en zorgvuldig uit te voeren heeft de Unit Weerbaarheid, in zijn rol als toezichthouder, gespecialiseerde evaluatielaboratoria gelicentieerd om de evaluaties uit te voeren.

Onderstaande evaluatielaboratoria zijn gelicentieerd:

SGS Brightsight
Secura
Riscure