Inzageverzoek publicatie CTIVD-rapport 56

Documenten op deze pagina zijn openbaar naar aanleiding van een verzoek om inzage in ambtelijke stukken over het uitbrengen van CTIVD-rapport 56. De documenten bevatten vooral correspondentie over de afstemming met buitenlandse veiligheidsdiensten en over de verzending van het rapport.

Download 'E-mail Stand van Zaken rapport CTIVD over multilaterale samenwerking; 27 september 2017' 1/52

PDF document | 1 pagina | 25 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Tijdlijn CTG-diensten bij CTIVD rapport 56; 9 oktober 2017' 2/52

PDF document | 1 pagina | 20 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Stand van Zaken CTG-rapport CTIVD; 11 oktober 2017' 3/52

PDF document | 1 pagina | 30 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Overleg met CTIVD over rapport 56; 17 oktober 2017' 4/52

PDF document | 3 pagina's | 73 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Alinea's rapport 56 CTIVD voor introductiedossier secretaris-generaal BZK; 18 oktober 2018' 5/52

PDF document | 2 pagina's | 44 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Notitie CTIVD-rapport 56; 20 oktober 2017' 6/52

PDF document | 1 pagina | 34 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Rapport multilaterale gegevensuitwisseling; 24 november 2017' 7/52

PDF document | 1 pagina | 15 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Tijdlijn rapport multilaterale samenwerking; 29 november 2017' 8/52

PDF document | 2 pagina's | 31 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Tijdlijn rapport multilaterale samenwerking; 1 december 2017' 9/52

PDF document | 1 pagina | 20 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Gesprekspunten; 5 december 2017' 10/52

PDF document | 2 pagina's | 43 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Vragen over CTIVD-rapport 56; 12 december 2017' 11/52

PDF document | 1 pagina | 19 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Reacties collega-diensten op CTIVD-rapport multilaterale samenwerking; 17 december 2017' 12/52

PDF document | 1 pagina | 18 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Besluiten n.a.v. overleg; 22 december 2017' 13/52

PDF document | 2 pagina's | 40 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over gesprek directeur-generaal AIVD met voorzitter CTIVD; 8 januari 2018' 14/52

PDF document | 1 pagina | 20 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over tijdlijn vertaling CTIVD-rapport 56; 15 januari 2018' 15/52

PDF document | 1 pagina | 27 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Gewijzigd rapport 56 voor overleg; 25 januari 2018' 16/52

PDF document | 1 pagina | 20 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Vastgesteld rapport 56 met brief aan minister BZK; 9 februari 2018' 17/52

PDF document | 5 pagina's | 99 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Vastgesteld CTG-rapport; 14 februari 2018' 18/52

PDF document | 1 pagina | 19 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail Introductiedossier secretaris-generaal BZK; 23 februari 2018' 19/52

PDF document | 1 pagina | 28 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over vormgeving en vertaling rapport 56; 26 februari 2018' 20/52

PDF document | 1 pagina | 26 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over de planning van rapport 56; 5 maart 2018' 21/52

PDF document | 1 pagina | 36 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Introductiedossier voor secretaris-generaal BZK over CTIVD-rapport 56; 8 maart 2018' 22/52

PDF document | 2 pagina's | 36 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Notitie over CTIVD-rapport 56; 8 maart 2018' 23/52

PDF document | 1 pagina | 30 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mails over vertaling CTIVD-rapport 9 maart 2018' 24/52

PDF document | 5 pagina's | 104 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Adviezen aan de minister over CTIVD-rapport; 12 maart 2018' 25/52

PDF document | 3 pagina's | 43 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over afstemming met buitenlandse collega-diensten; 15 maart 2018' 26/52

PDF document | 1 pagina | 17 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over verzending rapport 56 aan parlement; 19 maart 2018' 27/52

PDF document | 1 pagina | 16 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over brief bij rapport 56; 20 maart 2018' 28/52

PDF document | 1 pagina | 17 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mailwisseling over timing en brief bij rapport 56; 20 maart 2018' 29/52

PDF document | 1 pagina | 23 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over moment van verzenden rapport 56; 20 maart 2018' 30/52

PDF document | 1 pagina | 17 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail met nieuwe versie aanbiedingsbrief rapport 56; 21 maart 2018' 31/52

PDF document | 1 pagina | 16 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over brief en timing rapport 56; 22 maart 2018' 32/52

PDF document | 1 pagina | 21 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Verslag van overleg minister en directeur-generaal AIVD en aanbiedingsbrief; 23 maart 2018' 33/52

PDF document | 3 pagina's | 43 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail met bericht BNR over rapport 56; 26 maart 2018' 34/52

PDF document | 1 pagina | 39 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over afspraak met CTIVD over verzending rapport 56; 26 maart 2018' 35/52

PDF document | 1 pagina | 16 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over verzending rapport 56; 26 maart 2018' 36/52

PDF document | 1 pagina | 14 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail met kennisgeving van publicatie rapport 56; 28 maart 2018' 37/52

PDF document | 1 pagina | 24 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over verzending geheime deel van rapport 56; 28 maart 2018' 38/52

PDF document | 1 pagina | 15 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over Kamervraag over rapport 56; 29 maart 2018' 39/52

PDF document | 1 pagina | 25 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over reactie minister op timing rapport 56; 29 maart 2018' 40/52

PDF document | 1 pagina | 23 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mailwisseling over Kamervragen van het lid Kuiken over rapport 56; 29 maart 2018' 41/52

PDF document | 4 pagina's | 73 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over kamervragen van het lid Kuiken over rapport 56; 30 maart 2018' 42/52

PDF document | 1 pagina | 30 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over beantwoording Kamervragen over rapport 56; 5 april 2018' 43/52

PDF document | 2 pagina's | 35 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mailwisseling over opstellen Kamerbrief en beantwoording vragen over rapport 56; 5 april 2018' 44/52

PDF document | 2 pagina's | 49 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mailwisseling met minister over beantwoording Kamervragen over rapport 56; 5 april 2018' 45/52

PDF document | 4 pagina's | 76 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Bijlage met beantwoording Kamervragen lid Kuiken over rapport 56; 6 april 2018' 46/52

PDF document | 2 pagina's | 76 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail met Kamerbrief over aanbieding en tijdstip rapport 56; 6 april 2018' 47/52

PDF document | 4 pagina's | 65 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Memo aan de minister over Kamerbrief over rapport 56; 6 april 2018' 48/52

PDF document | 1 pagina | 23 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over verzending Kamerbrief over rapport 56; 10 april 2018' 49/52

PDF document | 1 pagina | 39 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Kamervragen en antwoorden over rapport 56; 11 april 2018' 50/52

PDF document | 2 pagina's | 82 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'Intern verslag van Kamerdebat over rapport 56; 16 april 2018' 51/52

PDF document | 2 pagina's | 39 kB

Publicatie | 16-09-2018

Download 'E-mail over verwijderen delen tekst uit rapport 56 op aangeven van buitenlandse collega-diensten; 13 juli 2018' 52/52

PDF document | 1 pagina | 31 kB

Publicatie | 16-09-2018

Totstandkoming rapport en afstemming reactie

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten  (CTIVD) stelde de inhoud van rapport 56 op 9 februari vast, na uitgebreid onderzoek gedaan te hebben in de systemen van de AIVD.

Het rapport gaat over de internationale gegevensuitwisseling over (vermeende) jihadisten. Internationale uitwisseling vindt vooral plaats in het kader van het samenwerkingsplatform binnen de Counter Terrorism Group, waarbij 30 Europese diensten zijn aangesloten.

Na de vaststelling van het rapport op 9 februari had de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 weken, tot 23 maart, om het rapport naar de Kamer te sturen met een begeleidende reactie.

Voor de AIVD was zorgvuldigheid in de afstemming met de betreffende buitenlandse collega-diensten van het grootste belang om het vertrouwen van deze diensten niet te schaden. Deze diensten zijn vaak niet bekend met het intensieve toezichtssysteem dat ons land wel kent.

Uiteindelijk is het rapport op 28 maart met een reactie van de minister naar het parlement gestuurd.

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

De documenten op deze pagina zijn versterkt op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Wij kunnen gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook namen van medewerkers en betrokkenen.

KIjk in het overzicht welke inzageverzoeken nog meer gepubliceerd zijn.