Wapens voor massavernietiging

Landen als Iran, Pakistan en Syrië zoeken in Nederland en andere westerse landen naar kennis en goederen die zij nodig hebben voor de ontwikkeling van hun programma's voor massavernietigingswapens.

In een gezamenlijke unit van de AIVD en de MIVD doen wij onderzoek naar de wijze waarop deze landen proberen de benodigde kennis en goederen te verkrijgen en wij proberen dit te voorkomen.

Daarvoor is ook afgelopen jaar intensief kennis uitgewisseld met buitenlandse collega-diensten.

'Hoe voorkomen we dat landen kennis en goederen verwerven voor hun programma's voor massavernietigingswapens?'

Ook wordt veelvuldig samengewerkt met Nederlandse partijen die een rol spelen bij de exportcontrole, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken en de douane.

Ons wordt regelmatig om advies gevraagd ten aanzien van de aanvraag van een exportvergunning.

Daarnaast hebben wij ongevraagd diverse keren het ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over verwervingspogingen die zijn geïdentificeerd. Het gaat dan vaak om goederen die gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling of productie van massavernietigingswapens of hun overbrengingsmiddelen.

Wij geven daarnaast voorlichting aan relevante partijen over de risico's van betrokkenheid bij de verspreiding van kennis en goederen voor massavernietigingswapens (proliferatie).

Wij adviseren hen over wat zij kunnen doen om verdachte transacties te identificeren. Zo hebben wij diverse verwervingspogingen kunnen onderkennen en voorkomen.

Activiteiten en resultaten

In 2018 hebben wij ten aanzien van proliferatie en exportcontrole 32 ambtsberichten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgebracht.