Stelsel bewaken en beveiligen

De AIVD heeft net als de MIVD, de Nationale Politie en de NCTV een rol in het Stelsel bewaken en beveiligen. Dit stelsel is gericht op het veilig en ongestoord functioneren van hoogwaardigheidsbekleders zoals politici en leden van het Koninklijk Huis, diplomatieke vertegenwoordigingen en internationale organisaties.

De essentie van het stelsel is dat niet alleen wordt gekeken naar concrete dreiging van bijvoorbeeld jihadistische terroristen en links- en rechts-extremisten, maar ook naar voorstelbare dreiging.

Met risicoanalyses, dreigingsanalyses en dreigingsinschattingen stellen wij de NCTV in staat om te beslissen over eventuele beveiligingsmaatregelen.

Uitgebrachte dreigingsproducten in 2018.
Risico-analyses 1
Dreigingsanalyses 10
Dreigingsinschattingen 51