Publicatie in Staatscourant van klachtregeling AIVD

Met ingang van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is de klachtregeling met betrekking tot de AIVD (en MIVD) gewijzigd.

Afdeling klachtbehandeling van CTIVD

Belangrijkste wijziging zit hem in de inrichting van een speciale afdeling Klachtbehandeling bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze geeft een bindend oordeel over klachten.

Met de instelling van de afdeling Klachtbehandeling heeft de Nationale ombudsman geen rol meer bij de behandeling van klachten over het (vermeend) optreden van de AIVD.

Het besluit met de procedure is gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer over het indienen van een klacht bij de AIVD