Jaarverslag AIVD 2014

In het jaarverslag legt de AIVD verantwoording af over het afgelopen jaar. In 2014 lag de nadruk van het werk van de AIVD op jihadistische dreiging. Daarnaast is sprake van onrust langs de oostgrenzen van Europa. De AIVD ziet rond Europa een gordel van instabiliteit.

Bijgevoegd zijn een digitale versie van het jaarverslag en een printversie. Die laatste heeft in plaats van mouse-overs een verklarende woordenlijst.