Aanbiedingsbrief minister BZK bij publicatie '"Lonsdale-jongeren" in Nederland'

De AIVD concludeert in zijn nota dat hoewel de dreiging die uitgaat van zogenaamde “Lonsdale –jongeren” groot is, het hier doorgaans gaat om jongeren die zich voor het overgrote deel zonder politieke ideologie in losse verbanden manifesteren.

Minister Remkes vindt het van groot belang dat het lokale bestuur hier aandacht aan besteedt. De aanpak eenzijdig focussen op één bepaald incident wekt weerstand op en kan spanningen zelfs verergeren. Een brede benadering die maatregelen van politie en justitie combineert met een integrale sociaal-maatschappelijke aanpak is daarom nodig. Zo ligt er voor de gemeenten een regierol wat betreft het zorgen voor een netwerk tussen partijen die te maken hebben met jeugd en veiligheid, zoals scholen, buurt-en wijkcentra, sportverenigingen, woningbouwcorporaties etc

Vanuit de rijksoverheid wordt de problematiek, zoals geschetst in de AIVD-nota en ervaren in verschillende gemeenten, opgepakt en uitgewerkt in het jeugdbeleid, integratiebeleid en het openbare orde en veiligheidsbeleid.