AIVD-publicatie: Lonsdale-jongeren in Nederland; feiten en fictie van een vermeende rechts-extremistische subcultuur

Beeldbepalend binnen extreemrechts in Nederland zijn momenteel de ongeorganiseerde (groepen) van individuen en jongerensubculturen die op velerlei manieren en al dan niet politiek gemotiveerd een extreemrechtse of racistische boodschap uitdragen. Steeds meer autochtone jongeren maken gebruik van extreemrechtse symbolen om hun identiteit te benadrukken.

Omdat verschillende allochtone jongeren zich in de openbare ruimte eveneens in groepen manifesteren, komt het vooral in de kleinere steden en op middelbare scholen in het land regelmatig tot provocaties en confrontaties. Daarbij gaat het initiatief tot de provocatie nu eens uit van de autochtone jongeren en dan weer van de allochtone jongeren.

Bij incidenten die op deze manier worden veroorzaakt is alleen al het uiterlijke extreemrechtse vertoon van de autochtone jongeren voldoende voor grote maatschappelijke weerstand. Vooral jongeren die zich graag kleden in het merk Lonsdale, in de volksmond 'Lonsdale-jongeren' genoemd, zijn het afgelopen jaar onderwerp van grote maatschappelijke, politieke en media aandacht geweest.