Hoe gaat naslag door de AIVD in zijn werk?

Naslag door de AIVD begint met een schriftelijk verzoek van de aanvrager aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meestal zal ook de minister de uitkomst berichten aan de aanvrager.

Alleen naslag naar specifieke gevallen

Gaat het om naslag naar een persoon, dan moet dat verzoek de volgende gegevens bevatten: naam, voornamen, adres en geboortedatum. Is het onderwerp van naslag een instantie, dan bevat het verzoek alle identificerende gegevens van die instantie. Daarnaast moet altijd duidelijk in het verzoek beschreven staan waarom naslag nodig is.

Als algemene regel geldt dat wij alleen in (vooraf) bepaalde gevallen naslag mogen doen. In andere gevallen mogen wij onze bestanden dus niet naslaan, tenzij de minister-president en de ministers van BZK en Defensie samen besluiten om de lijst (tijdelijk) uit te breiden. Bijvoorbeeld voor medewerkers van een groot internationaal evenement met veel hoogwaardigheidsbekleders.

Lees ook: 'Wie meldt de uitkomst van een naslag door de AIVD?'

Lees ook: 'Krijgen (kandidaat-)politici een veiligheidsonderzoek?'