Wie meldt de uitkomst als er een naslag is gedaan?

Over de uitkomsten van een naslag door de AIVD mag of de minister van BZK of het hoofd van de dienst de aanvrager informeren, maar er zijn uitzonderingen.

Gevoelige naslagen vragen om taakverdeling

In het geval van kandidaat-bewindslieden informeert de directeur-generaal van de dienst de aanvrager, in dit geval de formateur of de minister-president. Zo wordt de schijn van beïnvloeding door de minister van BZK bij naslag naar kandidaat-bewindslieden van een (nieuw) kabinet weggenomen.

Vanwege de (politieke) gevoeligheid mag alleen de minister het resultaat melden van naslagen naar (kandidaat-)leden van de Eerste en Tweede Kamer en andere vertegenwoordigende organen, zoals de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor potentiële leden van de Koninklijke familie.

De mededeling over de naslag moet altijd schriftelijk worden gedaan, tenzij er sprake is van spoed. In dat geval moeten de gegevens zo snel mogelijk schriftelijk worden bevestigd nadat ze mondeling zijn gedeeld.

Lees ook 'Hoe gaat naslag door de AIVD in zijn werk?'

Lees ook 'Krijgen (kandidaat-)politici een veiligheidsonderzoek?'