Krijgen (kandidaat-)politici een veiligheidsonderzoek?

Kandidaat-volksvertegenwoordigers, zoals kandidaten voor de Eerste en Tweede Kamer, gemeenteraad of Provinciale Staten, krijgen geen veiligheidsonderzoek.

Geen veiligheidsonderzoek, wel een naslag mogelijk

Een veiligheidsonderzoek is bij gekozen politici niet aan de orde om de schijn te vermijden dat de minister van BZK invloed uitoefent op de samenstelling van een politiek orgaan dat democratisch gekozen is.

Een andere vorm van screening is wel mogelijk. Op verzoek kunnen wij kandidaat-volksvertegenwoordigers naslaan in onze eigen systemen. Dit kan alleen als er een vermoeden is dat de betreffende persoon een gevaar voor de nationale veiligheid vormt en de politieke partij zelf al onderzoek heeft gedaan.

Een nieuw kabinet krijgt standaard een naslag in de systemen.

Lees ook: 'Hoe gaat naslag door de AIVD in zijn werk?'

Lees ook: 'Wie meldt de uitkomst van een naslag door de AIVD?'