CTIVD-rapport nr. 51 over de uitvoering van de notificatieplicht

Rapport nr. 51 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD en de MIVD.

De notificatieverplichting houdt in dat de AIVD en de MIVD vijf jaar na de beƫindiging van het toepassen van een bepaalde bijzondere bevoegdheid moeten onderzoeken of degene tegen wie deze is ingezet hiervan op de hoogte kan worden gebracht.

Volgens de CTIVD is de AIVD in het algemeen in staat op een rechtmatige wijze uitvoering aan de notificatieverplichting te geven en oordeelt hier overwegend positief over.

Volgens de Commissie voorziet de AIVD in een groot aantal procedurele waarborgen in het notificatieproces. De dienst beschikt over een dekkend overzicht van de notificatieonderzoeken, is in staat om notificatieonderzoeken en besluitvorming over notificatie binnen een redelijke termijn af te handelen en waarborgt consistente besluitvorming over notificatie, in beleid en werkwijze.