Wie geven opdrachten aan de AIVD en aan wie rapporteren wij?

Alleen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de AIVD opdrachten verstrekken. De AIVD rapporteert dan ook aan deze minister en natuurlijk aan de Tweede Kamer.

'Geïntegreerde aanwijzing' voor vaststellen onderzoeken

Wel is het zo dat samen met de afnemers van de informatie van de AIVD wordt bepaald op welke terreinen de onderzoeken van de AIVD zich gaat richten. Dit gebeurt in de Raad voor Veiligheid en Inlichtingen. Dit betreft zowel de onderzoeken voor de binnenlandse veiligheid als waar het gaat om de onderzoeken naar andere landen, de politieke inlichtingen. Dit is vastgelegd in de 'geïntegreerde aanwijzing'.

De afnemers van de AIVD zijn onder andere het ministerie van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en het Openbaar Ministerie.