Verzamelen jullie ook gegevens van onschuldige burgers?

De AIVD mag alleen gegevens verwerken die verband houden met door de regering vastgestelde onderzoeksopdrachten. Wij moeten dus onderzoeksopdrachtgericht werken. Anders geven de minister en de onafhankelijke toetsingscommissie (TIB) geen toestemming voor het inzetten van een bijzondere bevoegdheid.

Niet-relevante gegevens direct vernietigd

Voor honderd procent uitsluiten dat tijdens een onderzoek ook gegevens van onschuldige burgers worden verzameld kan niet.

Echter, zodra blijkt dat de onderschepte informatie niet relevant is, zal die worden weggegooid. Bij onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG) wordt zelfs 95 tot 98 procent van de data waartoe wij toegang krijgen meteen vernietigd.

Ga terug naar het vraag- en antwoordoverzicht.