Brochure 'Hoezo, BVD?'

De BVD krijgt veel vragen. Vanwege het bijzondere karakter van de werkzaamheden, de BVD is wettelijk verplicht over bepaalde gegevens en bronnen geheimhouding te betrachten, kunnen niet alle vragen publiekelijk worden beantwoord.

Antwoord op veelgestelde vragen

Toch kan over deze dienst heel wat tekst en uitleg wel worden gegeven, zoals in het boekje 'Hoezo, BVD?' wordt gedaan.

In het boekje vindt u een antwoord op de meest voorkomende vragen. In een aantal zorgvuldig gekozen bijlagen worden enkele bijzondere aspecten van het BVD-werk nader toegelicht, onder andere aan de hand van vragen van kamerleden.

Verder is opgenomen de tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zoals die dit jaar in het staatsblad is gepubliceerd, ter gelegenheid waarvan dit boekje is verschenen en - ter vergelijking en voorzover relevant - de tekst van het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1949 over de BVD.