De Binnenlandse Veiligheidsdienst per 1 januari 1999

In deze folder vindt u informatie over de organisatiestructuur van de BVD per 1 januari 1999.

Er staat een organigram in en van elke directie wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.