Brochure over de taken en organisatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

In deze folder vindt u informatie over de organisatiestructuur en de taken van de BVD.

Er staat een organigram in en van elke directie wordt beschreven wie het hoofd is en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.