Handboek Administratieve Organisatie BVD

De inhoud van dit inzagedossier is verwijderd. De Archiefwet schrijft voor dat inzagedossiers na een bepaalde tijd worden vernietigd. Dat geldt ook voor de documenten uit inzagedossiers op deze website.