Wat is het verschil tussen een inlichtingen- en veiligheidsdienst?

In veel landen zijn de inlichtingendienst en de veiligheidsdienst twee aparte organisaties, zoals MI5 en MI6 in Groot-Brittannië. Nederland heeft een gecombineerde inlichtingen- en veiligheidsdienst, de AIVD. Wat is het verschil?

Offensief en defensief

Hoewel een internationaal aanvaarde definitie lastig is om te geven, wordt wel gezegd dat veiligheidsdiensten defensief zijn ingesteld en de taak hebben bedreigingen voor de veiligheid in het binnenland tijdig te onderkennen.

Inlichtingendiensten zijn daarentegen doorgaans offensiever ingesteld en onderzoeken ontwikkelingen in en over het buitenland die van belang (kunnen) zijn voor de nationale veiligheid. Hun voornaamste doel is om de regering goed te kunnen informeren over intenties van andere staten.

Voordeel van een gecombineerde dienst

Alert zijn op mogelijke risico's en gevaren en het leggen van verbanden op het gebied van de binnenlandse en buitenlandse veiligheid raken steeds nauwer met elkaar verweven.

Het combineren van een inlichtingen- en veiligheidsdienst maakt - zeker in de huidige tijd tijd waarin de wereld door globalisering steeds kleiner wordt - de onderlinge lijnen korter en leidt tot integrale en slagvaardige analyses.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis van de AIVD? Bekijk onze tijdlijn.

Of ga terug naar de pagina: Over de AIVD