Aanpassingen na opmerkingen van CTIVD

De AIVD heeft direct noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd aan de wegingsnotities waar de CTIVD bij het opstellen van haar toezichtsrapport opmerkingen over maakte.

CTIVD-rapport over wegingsnotities

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) schrijft in het rapport nr. 60 dat vandaag verschijnt dat de wegingsnotities zoals die waren opgesteld op bepaalde punten te kort schoten. Bij de eerste signalen daarvan heeft de AIVD de kritiekpunten opgepakt.

Het rapport gaat over de inhoud van de wegingsnotities, niet over hoe internationale samenwerking in de praktijk werkt.

Uiterlijk 1 juli moeten de notities nu op orde zijn. Dat schrijft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de brief die samen met het rapport aan de Tweede Kamer is gestuurd. 

Afweging van risico's maken

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) schrijft voor dat de AIVD een afweging moet maken met welke diensten mag worden samengewerkt.

Bij die afweging, die wordt vastgelegd in een zogeheten wegingsnotitie, moet onder andere worden gekeken naar de democratische inbedding, de professionaliteit en de bevoegdheden van de buitenlandse dienst.

De AIVD heeft voor 1 mei 2018 voor de diensten waarmee het intensiefst wordt samengewerkt (de 'kopgroep') een wegingsnotitie opgesteld. Dit gaat om diensten binnen de Counter Terrorism Group en diensten die zich bezighouden met signals intelligence (sigint).

Naar aanleiding van het referendum over de Wiv 2017 was toegezegd om voor 1 januari 2019 alle notities over samenwerkingsverbanden volgens de nieuwe criteria gewogen te hebben. Waar dit voor die datum niet is gebeurd, is de samenwerking opgeschort.

De CTIVD geeft in haar rapport onder andere aan dat de weging op het punt van de gegevensbescherming door buitenlandse diensten niet altijd goed is uitgewerkt. De AIVD moet daarbij beter uitwerken hoe dat in beleid is geregeld bij de betreffende dienst en wat de risico's zijn.

Internationale samenwerking van essentieel belang

De CTIVD heeft in eerdere rapporten aangegeven dat internationale samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten essentieel is voor het werk van de AIVD en de nationale veiligheid. Daarbij is het beschermen van de privacy van (Nederlandse) burgers van groot belang.

In dit rapport geeft de commissie aan dat samenwerking met diensten die niet aan alle criteria voldoen ook niet onmogelijk is, maar het operationele belang moet dan opwegen tegen het risico.