Is de AIVD alleen actief in Nederland?

De veiligheid van Nederland houdt niet op bij de grens en dat geldt ook voor ons werk. De AIVD onderzoekt ontwikkelingen in binnen- en buitenland om de mogelijke gevolgen voor de veiligheid in Nederland te duiden.

Dreigingen onderkennen

Het is van cruciaal belang dat wij op zowel regionaal, landelijk als internationaal niveau over de juiste informatie beschikken. Op die manier kunnen wij mogelijke dreigingen tijdig onderkennen - en duiden.

Daarom werkt de AIVD in Nederland nauw samen met verschillende instanties, waaronder de regionale inlichtingendiensten (RID's). Zij zijn als het ware de oren en de ogen van de AIVD in de regio.

Buitenlandse samenwerking

De AIVD heeft ook contact met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de hele wereld. Lees meer over in welke mate wij met buitenlandse diensten mogen samenwerken.