Is spionage niet iets van de Koude Oorlog?

Spionage behoort bepaald niet tot het verleden. Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt nogal eens gedacht dat de dreiging van spionage iets van vroeger is. Ook in ons land is op dit terrein het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bestuurders afgenomen. Hoewel landen vaak hun informatie uit open bronnen halen, proberen overheden ook via bijvoorbeeld hun inlichtingendiensten geheime informatie te verwerven.