Hebben AIVD'ers een 'licence to kill'?

Het is misschien wel een van de bekendste misverstanden over de AIVD, maar in tegenstelling tot James Bond hebben onze medewerkers geen 'licence to kill'.

Wettelijke regels

De AIVD doodt geen mensen en is ook niet bevoegd daartoe opdracht te geven. Wij dragen geen wapens. De regels waaraan wij ons moeten houden, staan duidelijk omschreven in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Wij zijn wel wettelijk bevoegd om in onze onderzoeken bijzondere inlichtingenmiddelen in te zetten, zoals het volgen en observeren van mensen of het hacken van iemands telefoon.

Bekijk de andere vragen en antwoorden over onze rechten en plichten.