Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr 43

Terugkeerders vormen mogelijk een dreiging voor de Nederlandse veiligheid. Als het kalifaat van ISIS uit elkaar valt, zal het aantal terugkeerders vermoedelijk nog toenemen. Deze zullen zich dan waarschijnlijk richten op de jihadistische beweging in Nederland.

Het DTN is een uitgave van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Deze komt periodiek uit en schetst de terroristische dreiging op dit moment. Het DTN komt tot stand mede op basis van informatie van de AIVD.