Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van NCTV nr 50

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr 50 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

In het DTN staat dat het dreigingsniveau op 4 uit 5 blijft staan.