Naar aanleiding van: 'terroristische dreiging in Europa'

De periode na de aanslagen in Parijs staat in het teken van terroristische dreiging op meerdere plekken in Europa. Dat vraagt om een intensieve samenwerking tussen de Europese landen op velerlei gebied.

Dezelfde terroristen

Tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Europa bestaan nauwe banden. Een adequate bestrijding van het terrorisme kan geen enkele dienst namelijk alleen af. Door de open grenzen en het vrije verkeer van mensen, delen we tenslotte dezelfde terroristen.

Voor de AIVD en zijn collega’s is samenwerking noodzakelijk om de (inter)nationale veiligheid te beschermen. Een verspreid netwerk van terroristen vraagt om een stevig netwerk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Zo informeren de diensten elkaar ook als zij weten dat een potentiële terrorist naar een ander land reist.

Snelle uitwisseling van informatie

De samenwerking binnen Europa is intensief. Op het gebied van contraterrorisme is de AIVD lid van de Counter Terrorism Group (CTG). Binnen de CTG wordt veelvuldig operationele informatie uitgewisseld. Op initiatief van de AIVD is enkele jaren geleden binnen de CTG een kopgroep opgericht. Hier wordt, door groot onderling vertrouwen, snel operationele informatie uitgewisseld.

In het voorjaar van 2016 is de AIVD voorzitter van de CTG en heeft als een van de prioriteiten de verdere intensivering van de samenwerking benoemd.

Naast de CTG heeft de AIVD op Europees gebied een liaison in het Joint Intelligence and Situation Centre in Brussel. Dat is een organisatie van de Europese Unie die rapportages en analyses opstelt over onder andere ontwikkelingen binnen het terrorisme.

Zorgvuldige afweging bij samenwerking

Bij de AIVD gaat geen dag voorbij of er zijn meerdere bilaterale overleggen met buitenlandse collega-diensten. De AIVD heeft wereldwijd contact met zo’n 200 collega-diensten. Bij het aangaan van een samenwerking weegt voor de AIVD een aantal zaken zwaar mee. Zo is van belang hoe de democratische inbedding van de buitenlandse dienst is en hoe het gesteld is met de mensenrechten in het betreffende land.

In de rubriek ‘Naar aanleiding van’ geeft de AIVD algemene duiding bij gebeurtenissen of berichten in de media.