AIVD-publicatie 'Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld'

Nederlanders die afreizen naar ISIS-gebied maken willens en wetens de keuze om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering. Hiermee ondersteunen zij de gewelddadige strijd voor een islamitische staat. Het leven in ISIS-gebied is echter zwaar. ISIS ontwikkelt zich steeds meer tot een totalitair regime. Dat staat in de AIVD-publicatie 'Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld'.

Publicatie over fenomeen van uitreizigers naar ISIS-gebied

ISIS-propaganda schetst een idylle van het leven in het 'kalifaat', die niet strookt met de werkelijkheid. Inlichtingenonderzoek laat zien dat de omstandigheden juist erbarmelijk zijn. De aantrekkingskracht van het kalifaat blijft door propaganda bestaan. Met deze publicatie wil de AIVD onder meer professionals die zich bezighouden met dit onderwerp in staat stellen tegenwicht te bieden aan deze aantrekkingskracht.

Deze publicatie gaat in op het fenomeen van grote aantallen mensen met een Nederlandse achtergrond die zijn uitgereisd naar oorlogsgebied in Syriƫ en Irak om zich aan te sluiten bij de terroristische groepering ISIS.

In AIVD-publicaties duiden we ontwikkelingen in de wereld op basis van ons inlichtingenonderzoek op dat moment. Door open publicaties uit te brengen draagt de AIVD bij aan het publieke debat over een bepaald thema. Een AIVD-publicatie beschrijft een algemeen beeld dat in individuele gevallen kan afwijken.