Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 48

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) nr48 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De jihadistische dreiging is de afgelopen periode veranderd, maar de dreiging tegen Nederland blijft substantieel. En dus blijft het dreigingsniveau op 4 van de 5 staan.