Terrorisme steeds meer een product van eigen bodem

De AIVD concludeert in het rapport dat de jihadistische dreiging steeds vaker een product van eigen bodem is en niet vanuit het buitenland komt. Als voornaamste oorzaak noemt de dienst de toenemende rekrutering en radicalisering onder jonge moslims die geboren en getogen zijn in Nederland. Internet speelt een steeds grotere rol bij dit proces. De AIVD beschrijft in het rapport welke factoren een rol kunnen spelen in het proces van radicalisering en de uiteindelijke bereidheid geweld te gebruiken.

De AIVD stelt voorts dat internationale ontwikkelingen, zoals de strijd in Irak, een motiverende rol spelen bij zowel rekruteringsactiviteiten als het plegen van een terroristische daad. De dienst zet vraagtekens bij de gedachte dat er vanuit Al Qa’ida een voortdurende aansturing is en meent dat Al Qa’ida meer een merknaam en inspiratievorm is geworden. Veel netwerken proberen op hun eigen wijze vorm te geven aan de gewelddadige jihad, meestal zonder aansturing of ondersteuning van buitenaf.

Het rapport ‘De gewelddadige jihad in Nederland ‘ is een vervolg op eerdere publicaties van de AIVD over dit onderwerp die eerder zijn uitgebracht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties constateerde dat het reeds in gang gezette en aangekondigde beleid met betrekking tot terrorisme, robuust genoeg is. Het rapport is vandaag door de minister naar de Tweede Kamer gezonden.