Dreiging lokale jihadisten afgenomen

De dreiging van lokale jihadistische netwerken tegen Nederland en Nederlandse belangen is verminderd ten opzichte van 2006. Lokale jihadisten richten zich nu vooral op de jihad buiten ons land.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de publicatie ‘Lokale jihadistische netwerken in Nederland, Veranderingen in het dreigingsbeeld’ van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die maandag 14 december is gepubliceerd. Het rapport is een vervolg op de publicatie ‘De gewelddadige jihad in Nederland. Actuele trends in de islamistische-terroristische dreiging’ die de AIVD in 2006 uitbracht.

Doelwitten

De AIVD neemt waar dat lokaal autonome netwerken rondom internationale rekruteurs sterk afnemen. Hiermee is ook de dreiging tegen symbolische overheidsdoelwitten, politici en opiniemakers verminderd, zo concludeert de dienst. De verzwakking van de lokale autonome netwerken wordt onder meer veroorzaakt door onderlinge verdeeldheid en gebrek aan leiderschap.

Internationale dimensie

De lokale dreiging heeft een sterkere internationale dimensie gekregen. Op beperkte schaal bestaat binnen lokale autonome netwerken nog steeds de intentie deel te nemen aan de jihad. Men poogt deel te nemen aan een jihadtraining of de gewapende strijd in Pakistan, Afghanistan, Somalië of andere jihadfronten. De contacten van de lokale netwerken met buitenlandse jihadistische groeperingen kunnen een bedreiging vormen voor Nederlandse belangen. Ook de nog steeds bestaande interesse vanuit internationale netwerken voor Nederlandse doelwitten in binnen- en buitenland, vormt een dreiging.