Beantwoording kabinet van motie Schouw over internationale vergelijking van controle op I&V-diensten

Beantwoording van deel van de motie van Schouw (D66), Van Toorenburg (CDA), Segers (ChristenUnie), Voortman (GroenLinks) en Van Raak (SP) over een internationale vergelijking van de democratische controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Vergelijking met 4 Europese landen

In de beantwoording gaat het kabinet in op de parlementaire controle in Belgiƫ, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.